česká verze    english version    deutsch   
spřátelené weby:       Ilustrace   |   Animace   |   Vizualizace   |   Luky   |   Soustružení dřeva
Kontakt   
Index   |   Podmínky  |   Projekty  |  

O loutkách obecně

Výtvarné řešení scén loutkového divadla a zejména divadelních loutek mají svá specifika. Divadelní loutka je většinou zjednodušená napodobenina člověka nebo zvířete bez zbytečných drobností, ale s důrazem na její charakter v dané divadelní hře.
Důležitá je také velikost loutky, která je určující nejen ve vztahu k divadelní scéně a velikosti jeviště, ale také jeho vzdálenosti vůči hledišti divadla, úhlu pohledu diváka, počtu loutek a jejich pohybu na scéně v jednotlivých obrazech.
I disproporce divadelních loutek jsou různé. Starší loutky kočovných loutkářů často dodržovaly poměr hlavy k postavě přibližně stejný jako u dospělého člověka (1:8), u pozdějších loutek je zdůrazňována hlava loutky až do poměru 1:3, kdy tato velikost dává možnost více charakterizovat postavu jeho obličejem.
Důležitou součástí loutky bývá také kostým, který rovněž přispívá k charakteru jednotlivých divadelních postav.
Různý technologický postup při výrobě loutek, ale i odlišné vlastnosti materiálů umožňují výtvarníkovi zvolit dle požadavků režiséra osobité výtvarné řešení loutky pro danou divadelní inscenaci. Základním předpokladem kvalitního loutkového divadla je dobrá ovladatelnost ve vodění loutky loutkařem. S inscenačním záměrem bezprostředně souvisí i výběr zvoleného typu budoucí loutky (marioneta, javajka, maňásek, plošná loutka apod.)

Základní typy loutek podle vedení loutky:

A) loutky vedené zhora (Marioneta)
B)loutky vedené zespoda (maňásek, Javajka)

O loutkovém divadle

Je nutno přiznat, že loutkové divadlo dnes podléhá určitým předsudkům, že je snad určeno pouze dětskému publiku. Loutkářské umění je však blízké a přitažlivé i pro dospělého diváka. Zatímco dítě ocení loutkové představení, kde loutka téměř dokonale ztělesňuje atmosféru i charakter postavy, se dospělý dokáže pobavit a získat patřičný zážitek už z harmonie animace loutky s jejím charakterem i hlasovým projevem.

I přesto je loutka stále spojována především s potřebou a láskou dětí a bezpochyby je jedním z milých prostředků k rozvoji dětské duše, fantazie, řeči a myšlení.


leták loutka
přístupy na stránku:      
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz